Przegląd "O Buławę Lajkonika"

Przegląd Teatralno-Muzyczny zespołów artystycznych osób niepełnosprawnych „O Buławę Lajkonika” organizowany jest przez Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana oraz Urząd Miasta Krakowa (referat ds. Problematyki Osób Niepełnosprawnych). Przegląd ten daje osobom niepełnosprawnym możliwość zaprezentowania swoich umiejętności, talentów i efektów ciężkiej całorocznej pracy. Umożliwia wspólne spotkania w przyjaznej atmosferze, a później - występy dla szerszej publiczności podczas Tygodnia Osób Niepełnosprawnych „Kocham Kraków z wzajemnością”. W konkursie prezentować mogą się zespoły jak i soliści. Wcześniejsza edycja konkursu przyciągnęła na scenę 330 artystów z wielu szkół, przedszkoli oraz specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych.

Prezentacje utworów wokalnych, muzycznych lub teatralnych odbywać się będą od 31 marca do 3 kwietnia 2020 roku w w sali teatralnej przy ul. Krupniczej 38 w Krakowie. Laureaci (w każdej kategorii) otrzymają Buławy Lajkonika oraz pamiątkowe dyplomy. Zostaną również zaproszeni do udziału w przedsięwzięciach organizowanych w ramach Tygodnia Osób Niepełnosprawnych „Kocham Kraków z wzajemnością”.

Karty zgłoszenia prosimy nadsyłać do 9 marca 2020 r. pocztą na adres:
Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana, ul. Krupnicza 38, 31-123 Kraków
z dopiskiem: Buława Lajkonika

lub drogą mailową na adres: msurma@cmjordan.krakow.pl

*Soliści i zespoły spoza Krakowa mogą uczestniczyć w Przeglądzie, jednak organizatorzy nie zapewniają zwrotu poniesionych kosztów związanych z przyjazdem.

 

Edycja 2020 - dokumenty do pobrania:

Buława - regulamin 2020

Buława-  karta zgłoszenia

 

Dodatkowe informacje:
E: msurma@cmjordan.krakow.pl
T: 12 430 00 15 wew. 215